Tilskud fra kommunen

Er De pensionist og berettiget til udvidet helbredstillæg (medicinkort) er der mulighed for at få op til 85 % i tilskud af kommunens indgået overenskomst.

Yderligere kan De søge om personligt tillæg til egenbetalingen.
Klinikken hjælper med at ansøge om tilskud, behandlingen må først påbegyndes, når bevillingen er godkendt.

Er De medlem af sygekassen "Danmark" i gr. 1 eller 2 har De mulighed for at få tilskud til protesebehandlingen.